Jižní Čechy 5.7.1998 6.7.1998 7.7.1998 8.7.1998 9.7.1998 10.7.1998  
km denně 66,1 70,3 48,6 50,2 25,2    
km celkem 66,1 136,4 185 235,2 260,7    
čas celkem              
km průměr v hodině 14,1 14,5          
maximální okamžitá rychlost 31,3 56,5 50,3 46,7 65,9    
               
Východní Čechy 17.7.1999 18.7.1999 19.7.1999 20.7.1999 21.7.1999 22.7.1999 23.7.1999
km denně 58,71 49,27 71,06 60,66 40,4 67,97 39,0
km celkem 58,71 107,98 179,04 239,7 280,1 348,07 387,07
čas celkem 3:36:32 3:33:46 4:19:41 3:50:51 3:27:04 5:13:58  
km průměr v hodině 17 13,83 16,41 17,04 15,44 17,06  
maximální okamžitá rychlost 48,5 44,6 44,9 55,4 50,4 52,6  
               
Severovýchodní Čechy 27.6.2000 28.6.2000 29.6.2000 30.6.2000 1.7.2000    
km denně 58,72 64,47 56,31 56,25 24,15    
km celkem 58,72 123,19 179,5 235,75 259,9    
čas celkem 4:04:27 4.00:00 3:37:26 3:24:13 1:51:34    
km průměr v hodině 14,42 16,11 15,54 15,53 12,98    
maximální okamžitá rychlost 42,5 43,1 40,5 43,1 30,7    
               
Jižní Čechy a Morava 10.7.2001 11.7.2001 12.7.2001 13.7.2001 14.7.2001    
km denně 79,0 67,14 95,2 66,07 78,62    
km celkem 79,0 146,14 241,34 307,41 386,03    
čas celkem 4:48:24 3:53:00 4:05:20 3:58:34 4:52:52    
km průměr v hodině 16,4 17,3 19,7 16,6 17,7    
maximální okamžitá rychlost 48,0 58,0 52,3 47,0 58,0    
               
Západní Čechy 21.6.2002 22.6.2002 23.6.2002 24.6.2002 25.6.2002 26.6.2002 27.6.2002
km denně 25,74 69,98 52,51 68,65 67,8 61,95 64,87
km celkem 25,74 94,72 146,93 215,58 283,38 345,33 409,9
čas celkem 1:52:36 4:30:41 3:26:36 4:19:14 4:21:02 4:00:29 3:34:21
km průměr v hodině 13,7 15,5 14,6 15,9 15,8 15,4 18,2
maximální okamžitá rychlost 48,5 52,0 59,0 53,0 68,0 59,0 55,5
               
Nýdek 2003 24.5.2003 25.5.2003          
km denně 78,19 75,29          
km celkem 78,19 153,48          
čas celkem 4:31:41 3:43:06          
km průměr v hodině 18,4 20,8          
maximální okamžitá rychlost 57,0 67,1          
               
Nýdek 2003 7.9.2003 8.9.2003          
km denně 102,04 77,5          
km celkem 102,04 179,54          
čas celkem 5:08:58 3:55:10          
km průměr v hodině 19,2 21,3          
maximální okamžitá rychlost 63,0 65,2          
               
Nýdek 2004 22.5.2004            
km denně 94,64            
km celkem 94,64            
čas celkem 5:29:06            
km průměr v hodině 17,2            
maximální okamžitá rychlost 54,0            
               
Jižní Čechy 29.6.2004 30.6.2004 1.7.2004        
km denně 58,01 73,38 78,37        
km celkem 58,01 131,39 209,76        
čas celkem 3:29:48 4:33:50 4:28:03        
km průměr v hodině 16,7 16,1 17,6        
maximální okamžitá rychlost 44,5 51,0 50,5        
               
Nýdek 2004 18.9.2004 19.9.2004          
km denně 90,90 76,5          
km celkem 90,90 167,4          
čas celkem 4:59:04 3:45:25          
km průměr v hodině 18,2 20,8          
maximální okamžitá rychlost 49,5 62,3          
               
Račí údolí 2005 28.5.2005            
km denně 79,12            
km celkem 79,12            
čas celkem 4:58:00            
km průměr v hodině 15,09            
maximální okamžitá rychlost 54,0            
               
Vltava 2005 19.7.2005 20.7.2005 21.7.2005 22.7.2005      
km denně 6,98 100,66 52,82 23,54      
km celkem 6,98 107,64 160,46 184,00      
čas celkem 0:38:17 6:14:48 3:35:19 1:44:18      
km průměr v hodině 10,9 16,1 14,7 13,5      
maximální okamžitá rychlost 36,1 64,5 49,1 56,2      
               
Nýdek 2005 1.10.2005 2.10.2005          
km denně 102,38 75,60          
km celkem 78,19 177,98          
čas celkem 6:31:12 3:40:01          
km průměr v hodině 15,6 20,3          
maximální okamžitá rychlost 57,3 66,1          
               
Javorník ve Slezku 27.5.2006            
km denně 80,27            
km celkem 80,27            
čas celkem 4:09:35            
km průměr v hodině 18,3            
maximální okamžitá rychlost 48,9            
               
Bystřička 16.6.2006            
km denně 98,41            
km celkem 98,41            
čas celkem 5:44:39            
km průměr v hodině 17,1            
maximální okamžitá rychlost 57,7            
               
Z Moldavy na Karlštejn 8.7.2006 10.7.2006 11.7.2006 12.7.2006      
km denně 60,46 74,30 55,29 86,23      
km celkem 60,46 134,76 190,05 276,28      
čas celkem 3:20:59 4:12:35 3:22:31 6:08:45      
km průměr v hodině 18,0 17,6 16,3 14,00      
maximální okamžitá rychlost 57,3 56,7 48,3 61,8      
Smraďavka 5.5.2007 6.5.2007          
km denně 65,88 56,03          
km celkem 65,88 121,91          
čas celkem 3:54:32 3:21:54          
km průměr v hodině 16,8 16,6          
maximální okamžitá rychlost 59,9 58,6          
               
Vysočinou i kolem rybníků 3.7.2007 4.7.2007 5.7.2007 6.7.2007      
km denně 79,83 74,19 73,15 56,62      
km celkem 79,83 154,02 227,17 283,79      
čas celkem 5:18:25 4:27:56 4:10:47 3:38:15      
km průměr v hodině 15,0 16,6 17,5 15,5      
maximální okamžitá rychlost 59,2 28,0 60,2 46,5      
               
Vracov 12.8.2007 14.8.2007 16.8.2007        
km denně 18,28 48,66 56,61        
km celkem 18,28 66,94 123,55        
čas celkem 0:46:04 2:28:58 2:36,46        
km průměr v hodině 23,8 19,6 21,6        
maximální okamžitá rychlost 35,8 57,0 58,7        
               
Smraďavka 3.5.2008 4.5.2008          
km denně 76,81 81,73          
km celkem 79,81 158,54          
čas celkem 4:18:38 4:35:08          
km průměr v hodině 17,8 17,8          
maximální okamžitá rychlost 41,7 45,4          
               
Břestek 27.6.2008 29.6.2008          
km denně 97,20 45,63          
km celkem 97,20 142,83          
čas celkem 5:33:58 3:06:10          
km průměr v hodině 17,4 14,7          
maximální okamžitá rychlost 46,7 59,8